Tränskurs på marknaden i Visby.

Träkonst kurser i tränsning och repmattor.

Kurs i tränsning och kurs i mattor

Jag ger två olika kurser; tränsning på flaskor och hur man gör mattor. Tränsning innebär att man klär in föremål med rep.
Jag anordnar kurser själv på Styrsö och i Visby men du kan också samla ihop ett gäng (5-8 personer) så kan jag komma till er.

Kurs i Tränsning

Kursen i tränsning håller på 3-5 timmar (tills man är klar). Syftet med kursen är inte att göra häftigaste flaskan utan att lära sig de olika momenten så ni gör en liten flaska (33cl) med ganska gles tränsning så man får pröva på de olika momenten. De flesta brukar hinna klart med sin flaska. Förutom själva tränsningen skall man lära sig starta, skarva rep på några sätt och avsluta på några sätt. Tränsningens knutar kan också varieras en hel del för att skapa olika mönster. Allt material man behöver ingår (flaska och rep), verktyg får man låna. Den här kursen ges flera gånger under Medeltidsveckan i Visby 2023, se fliken Övrigt/Tränskurs under Medeltidsveckan.

På kursen i tränsning gör man en liten enkel flaska, 33cl, så man lär sig de olika momenten. Flaskorna nedan använder 6/2 (ca 3mm) respektive 6/3 (ca 2mm) rep.
Stacks Image 12

Mattor

En lite längre kurs som vanligen ges under 3 tillfällen om ca 4-5 timmar (de 2 första tillfällena tills man är klar, tredje får man ibland avsluta hemma) men jag ger den också med enbart 1a eller 1+2a tillfället. Man gör en liten matta varje gång med ökande svårighetsgrad. Vi jobbar av praktiska skäl med ca 4mm rep så mattorna blir mer underlägg i storlek. Men med kunskaperna man får kan man i princip också göra stora mattor. Alla verktyg tillhandahålles under kursen. (Kurspris 2022: 1800:- + ett nystan rep för ca 400:-.

Första träffen gör man en matta som består av 7 rep, det underlättar att ha kortare rep att jobba med och när man gör fel så blir det inte så mycket att repa upp. Mattan växer också utåt hela tiden dvs man kan lägga innersta varvet först och sedan de yttre utanför de inre. Med sitt fyrkantiga upprepade mönster och relativt korta rep (ca 1.8m/st) så är den ganska lätt att lägga, alla brukar hinna klart med sin matta under träffen.

Andra träffen gör vi en rund matta som bara har ett rep, 11.5m långt. Den här mattan alternerar också dvs man kan inte lägga innersta varvet först för repet växlar mellan inner och yttervarv under ett varv. Lite jobbigare men alla brukar hinna även om man ibland får repa upp. Efter den här gången så har man lärt sig "allt" om att göra små mattor dvs man har stött på alla olika läggningstekniker samt hur man börjar och avslutar.

Tredje träffen gör många en "rosenmatta". Det är en lite större ganska vacker matta som man ibland inte hinner färdigt med på 4-5 timmar. Eller så gör man en lite större ovalmatta.

Bägge kurserna kan förlängas. På mattkursen så kan man tex jobba med grövre rep (6-10mm) och göra mattor som kan användas som tex entrematta. Det krävs lite speciella verktyg och tekniker när grovleken på repen ökar som inte behövs när man jobbar i 4mm rep.

Stacks Image 18
Första matt-träffen gör man en fyrkantig matta med 7 rep (en 5x5 matta ovan).
Andra träffen en rund med ett rep (en 10R nedan).
Stacks Image 22
Tredje gången kan man välja mellan några olika mattor, många gör en rosmatta, nedan.
Stacks Image 26